Promo-bild
Drömvinsten ca 76 miljoner kr
Jackpot Lotto 1 alltid minst 1 miljon kr