Uppsägning av Lottoprenumeration

För att din prenumeration ska avslutas måste du säga upp den minst 5 dagar innan avgiften dras från ditt bankkonto (den 28:e eller nästkommande bankdag). Säger du upp prenumerationen senare är du med i ytterligare en månad och sedan avslutas din prenumeration automatiskt. Naturligtvis betalas dina vinster ut så länge du prenumererar.

Om du vill avsluta din prenumeration på Lotto med Joker så ber vi dig kontakta vår kundservice som är bemannad dygnet runt.

För att avslutet ska gå så snabbt som möjligt ber vi dig om möjligt att ha ditt prenumerations-ID till hands. Du hittar denna information på ditt spelbevis.

Kontakta sedan vår kundservice på något av följande sätt:

Via telefon på nummer 0770 - 11 11 11 

eller

Via e-post: kundservice.tur@svenskaspel.se